ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยบ้านบึง
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยสันทราย
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำสำนักงานเขต 4 นครสวรรค์ เป็นเวลา 2 ปี
3 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยนิคมพัฒนา ,สาขาย่อยพนมสารคาม
1 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานทำความสะอาดประจำสาขาย่อยสันทราย ในสังกัดสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
1 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะเวลา 3 ปี
31 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) งานจัดอบรมสัมมนาพนักงานและลูกจ้างประจำปี 2557 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
31 ตุลาคม 2557 โครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 12 หมายเลขพร้อมเครื่อง เป็นระยเวลา 24 เดือน
31 ตุลาคม 2557 จ้างตกแต่งบูธและบริการพื้นที่จัดงานมหกรรมบ้านธนาคาร 57 จังหวัดสระบุรี
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยสันทราย ในสังกัดสำนักงาน เขต 1 เชียงใหม่ ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจัดทำเสื้อยืดโปโลสีส้มของธนาคารเพื่อใช้ในกิจกรรม CSR ประจำปี 2557
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำบัตรชำระเงินกู้ติดบาร์โค้ด(GHB PAY CARD)
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำแฟ้มหนังใส่เอกสาร
30 ตุลาคม 2557 จ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 6
30 ตุลาคม 2557 จ้างเปลี่ยนชุดบานเปิดพร้อมวงกบช่อง Service งานระบบปรับของอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 โครงการเสริมสร้างวินัยทางการออม-เสริมสร้างอาชีพประจำปี 2557
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายดาดฟ้า (ROOF TOP SiGN) จำนวน 23 สาขา
30 ตุลาคม 2557 กระเป๋าอเนกประสงค์ผ้าหนัง PVC
29 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตกระดาษเช็ดหน้าบรรจุซอง สำหรับทำการตลาดสินเชื่อเชิงรุก