ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
6 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ"คนหลังข่าว" ทาง True Vissions TNN 24
6 มกราคม 2558 จัดซื้อภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำดีแนวนอนบริเวณห้องเก็บน้ำ ชั้น B อาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
5 มกราคม 2558 จัดซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
5 มกราคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200) ชั้น 2 อ.1
30 ธันวาคม 2557 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมธนาคารอาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาภูเก็ต
29 ธันวาคม 2557 จ้างพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาล ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
26 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโฆษณาทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.peopleunitynews.com
25 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างที่ปรึกษาความเสี่ยงทางตลาดและสภาพคล่องของฝ่ายบริหารความเสี่ยง ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
25 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างซ่อมงานระบบท่อส่งลมเย็นและท่อส่งลมกลับ ฝ่ายสื่อสารองค์กร ชั้น 2 อาคาร 1 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
24 ธันวาคม 2557 ซื้อเครื่องโน๊ตบุ๊กแท็บเล็ต จำนวน 7 เครื่อง
24 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือพิมพ์สยามรัฐ
24 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ
24 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องตรวจวัดพลังงาน อาคาร 1,2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
22 ธันวาคม 2557 จ้างจัดงานเชื่อมความสามัคคีแม่บ้าน, รปภ.,คนสวน และพนักงานบริหารอาคารธนาคารอาคารสงเคราะห์ เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558
19 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) เรื่อง เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิด ประจำสำนักงานใหญ่ (ระยะเวลาเช่า 3 เดือน) โดยวิธีพิเศษ
19 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยชัยนาท
19 ธันวาคม 2557 จัดหาสถานที่ พร้อมอาหารจัดงานกิจกรรมเชื่อมความสามัคคีและงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 ธนาคารอาคารสงเคราะห์