การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
1 ธันวาคม 2558 จ้างปรับปรุงห้องน้ำ จำนวน 9 ห้อง ธนาคารฯ สาขาขอนแก่น
1 ธันวาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดทำน้ำดื่มสนับสนุนกิจกรรม Bike for Dad “ปั่นเพื่อพ่อ”
30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อของขวัญปีใหม่ 2559 ของฝ่ายธนบดีธนกิจ
30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานเช่าระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยสาขาย่อยพนัสนิคม
30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการ เช่าบริการเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ภายนอก
30 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนำส่งชำระหนี้เงินกู้
30 พฤศจิกายน 2558 จัดซื้อข้อมูล Solution : CMV Finance
27 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดพิมพ์วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2559 (ฉบับที่ 84-87) พร้อมส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ (บางส่วน)
27 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการกีฬาทั่วทิศ "วอร์มอัพ"
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระเป๋าเดินทางขนาด 20 นิ้ว
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทาสีผนังภายนอกอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทยา
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างติดตั้งระบบกันซึมดาดฟ้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซ่อมแซมบริเวณที่จอดรถ ภายในอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลาดพร้าว
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมางานปรับปรุงห้องพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบ้านโป่ง
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 J AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 37 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสาขาหลักและสาขาย่อยของธนาคารฯ
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องนับธนบัตรและเครื่องมัดธนบัตร ยี่ห้อ YULIM รุ่น YL-203S,LAUREL,TRANS-WORLD และ PTS แบบรวมอะไหล่ จำนวน 554 เครื่อง เป็นเวลา 1 ปี
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) งานจ้างผลิตกระเป๋า Shopping Bag ผ้าPVC พิมพ์ลาย
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) งานจ้างทำนาฬิกาแขวนขนาดประมาณ 32x4.8 ซม. พิมพ์โลโก้
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างชุดแก้วกาแฟ พร้อมบรรจุกล่อง
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างทำสมุดบันทึก ขนาด A5 หนา 100 แผ่น พร้อมบรรจุกล่องกระดาษ
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาเชียงราย
26 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับส่วนหลักทรัพย์และส่วนบัญชีเงินกู้
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ Cyber City นิตยสาร Business และเว็บไซต์
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์ รายการ ทิศทางเศรษฐกิจ
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อสถานีโทรทัศน์โครงการสปริงนิวส์อาสา ปี 2558
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชุด สำนักในพระมหากรุณาธิคุณ
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
25 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จัดซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ 2559 สำหรับสาขาในสังกัดฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล1
24 พฤศจิกายน 2558 จัดจ้างบำรุงรักษาและปรับปรุงแก้ไข Software License สำหรับ SAS Credit Scoring
24 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 24 ตัว ให้กับสาขาหาดใหญ่
23 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำกระเป๋า เพื่อใช้ในการทำการตลาดสินเชื่อเชิงรุก
23 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดทำกระเป๋ากีฬาเอนกประสงค์แบบพับได้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2558
23 พฤศจิกายน 2558 จัดจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดทำคู่มือการออมเพื่อสุขยั่งยืน เพื่อใช้ในโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยเหลือชุมชน 21 เขต ทั่วประเทศ และใช้ในกิจกรรม CSR
20 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธอส.กับลูกค้าเงินฝาก
19 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ ด้านกฎหมาย จำนวน 1 ท่าน ระยะเวลา 1 ปี
19 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อประกันภัยรถจักรยานยนต์ จำนวน 203 คัน
17 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำหนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) จำนวน 1,000 เล่ม
17 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทดสอบน้ำหนักบรรทุกลิฟต์ อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
17 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 1 ท่าน เป็นระยะเวลา 1 ปี
16 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor Nixdorf รุ่น Procash 1500exFL จำนวน 64 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP2003SP จำนวน 1 เครื่อง
12 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างออกแบบและจัดทำของสมนาคุณลูกค้า จำนวน 4 รายการ
12 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบุคคลทำหน้าที่ให้คำปรึกษาประธานคณะกรรมการธนาคาร เป็นระยะเวลา 2 ปี
12 พฤศจิกายน 2558 โครงการจัดหาผู้ให้บริการเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 953 หมายเลข ระยะเวลา 24 เดือน
12 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP2003SP จำนวน 1 เครื่อง
10 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการซองเอกสารสีขาว ขนาด 10”x15” กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 3 สี(ตีพื้น) ฝาเจาะเสียบ
10 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด 10.1/8”x15” กระดาษน้ำตาล 185 แกรม(KI) เจาะหน้าต่าง 1.3/4”X6” พิมพ์ 1 สี ฝาเจาะเสียบ
6 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อของขวัญประจำปี 2558 จำนวน 224 กระเช้า ของสำนักพระราม 9
6 พฤศจิกายน 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยบนเครือข่ายศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
6 พฤศจิกายน 2558 โครงการจัดซื้อกระเป๋าพลาสติก ของฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2
5 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)งานจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ "มาตรการส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง"
5 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ สาขาย่อยพนัสนิคม
5 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ ฝ่ายประเมินราคาหลักทรัพย์
5 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต
5 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 25 ตัว
5 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำสาขาย่อยพนัสนิคม สังกัดเขต 2 ชลบุรี จำนวน 1 คน ระยะเวลาจ้าง 8 เดือน 20 วัน
4 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
4 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯครั้งที่ 3/2558
3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำหมวกกันแดดและกระเป๋า Shopping
3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างทำสมุดบันทึกปกผ้าฝ้าย พร้อมบรรจุผ้าฝ้าย และกรอบผ้าไหมสำหรับบรรจุธนบัตรที่ระลึก พร้อมกล่องผ้าไหม
3 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ NTP Server (Lantime GPS Time Server)
2 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จัดซื้อผ้าหมึกริบบอน รุ่น EX 3000N สีดำ สำหรับเครื่องบันทึกเวลา
2 พฤศจิกายน 2558 จ้างบริการบริษัทผู้ให้บริการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อส่งรายงานธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอกนิกส์ (ETR) ปี 2559
30 ตุลาคม 2558 ซื้อผ้าหมึก Tally GENICOM 5040 จำนวน 500 กล่อง
30 ตุลาคม 2558 เช่ารถยนต์ จำนวน 38 คัน โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
26 ตุลาคม 2558 ประกาศราคา (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคาะห์ สาขาย่อยศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ อาคาร B
26 ตุลาคม 2558 ซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LTO5) จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีพิเศษ
21 ตุลาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์ สำหรับสาขาในส่วนภูมิภาค
12 ตุลาคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลผู้บริหาร (EPR-Cognos)
12 ตุลาคม 2558 ซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ EPSON Aculaser C9300N
11 กันยายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ License ระบบศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) พร้อมอุปกรณ์
28 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 38 วงจร
28 สิงหาคม 2558 การจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ปี 2559 – 2563
26 สิงหาคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 2,745 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ จำนวน 893 เครื่อง เป็นระยะเวลา 5 ปี
20 สิงหาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาฯ ระบบบันทึกเสียงการสนทนาทางโทรศัพท์
27 กรกฎาคม 2558 จัดซื้อระบบ Consolidate SAN Switch พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
18 มิถุนายน 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่าย (IT SECURITY)