การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
30 มกราคม 2558 จ้างจัดทำหนังสือ GHBank Newsletter ประจำปี 2558
30 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 3 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
30 มกราคม 2558 จัดทำกระเป๋าใส่เครื่องเขียน พร้อมอุปกรณ์เครื่องเขียน จำนวน 20,000 ชุด โดยวิธีพิเศษ
30 มกราคม 2558 จัดซื้อเสื้อโปโลสีม่วงตราสัญลักษณ์ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
29 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยเมกาบางนา เป็นเวลา 3 ปี
29 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
29 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมที่ทำการอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเทพารักษ์
28 มกราคม 2558 จ้างจัดทำข้อมูลรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม CSR Report ประจำปี 2557
28 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างซักพรมปูพื้นบริเวณทางเดินชั้น 3 และห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 2
27 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ด้านการพัสดุ จำนวน 1 ท่าน
26 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างจัดทำข่าวออนไลน์
26 มกราคม 2558 การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารทรัพย์สินถาวร (Fixed Asset)
23 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) 1. การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขห้องคอมพิวเตอร์ ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
22 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างการให้บริการ Managed Server ระยะเวลา 1 ปี
22 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม่ ในนิตยสารโฮมบายเออร์ไกด์เชียงใหม่
22 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าศูนย์การค้าบิ๊กซี นวนคร เป็นระยะเวลา 3 ปี
21 มกราคม 2558 จ้างจัดกีฬาเชื่อมความสามัคคีในงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558
21 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำรายงานประจำปี 2557
19 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
16 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างจัดส่งข้อมูลข่าวสารของธนาคารผ่านทาง E-Mail ให้แก่ลูกค้า
16 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ SAN Switch จำนวน 2 เครื่อง
15 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเพชรบูรณ์
15 มกราคม 2558 โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ สาขาหลัก สาขาย่อย และเคาน์เตอร์การเงิน ในสังกัดฝ่ายสาขากรุงเทพฯและปริมณฑล 1-2 โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
15 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Disk Storage SAN รวมถึงการ Upgrade Disk and Cache Memory for 9985v at DRC
15 มกราคม 2558 จ้างบริษัทจัดหาอาหารสำหรับงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558 (เพิ่มเติม)
15 มกราคม 2558 การจัดซื้อผงหมึก HP CE255XC จำนวน 155 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
14 มกราคม 2558 จ้างจัดกิจกรรมและการแสดงบนเวที สำหรับงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ 2558
13 มกราคม 2558 โครงการจ้างพิมพ์วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์ปี 2558 (ฉบับที่ 80-83)
13 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
12 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยถลาง เป็นระยะเวลา 3 ปี
9 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
9 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากประจำ
9 มกราคม 2558 จัดซื้อเครื่อง iPhone จำนวน 64 เครื่อง
8 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาล ขนาด 10.1/8”x15” กระดาษน้ำตาล 185 แกรม(KI) เจาะหน้าต่าง 1.3/4”X6” พิมพ์ 1 สี ฝาเจาะเสียบ
8 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(ตัดแผ่น)
7 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบนำส่งชำระหนี้เงินกู้
7 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบคำขอสินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้
7 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อนสีส้ม
6 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 1 สระบุรี เป็น ระยะเวลา 4 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2558 ถึง 30 เมษายน 2558
6 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเวลา 3 ปี
6 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "Business Line&Life ชีวิต ธุรกิจ ความสุข"
6 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ"คนหลังข่าว" ทาง True Vissions TNN 24
6 มกราคม 2558 จัดซื้อภาพพระสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
5 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำดีแนวนอนบริเวณห้องเก็บน้ำ ชั้น B อาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
5 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำระบบ มอก. 18001 และระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
5 มกราคม 2558 จัดซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
5 มกราคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (FM200) ชั้น 2 อ.1
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
19 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
18 ธันวาคม 2557 จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักเครื่อง Capture Device จำนวน 4 เครื่อง เครื่องพิมพ์บัตรชำระหนี้เงินกู้ จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
11 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สื่อสาร Router Cisco รุ่น 2821 จำนวน 8 เครื่อง
7 พฤศจิกายน 2557 การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ CBS เป็นเวลา 3 ปี
4 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาโปรแกรมป้องกันไวรัสเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
4 พฤศจิกายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาเครื่องบริการเงินด่วนิตโนมัติ (ATM) จำนวน 12 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดสาขาในปี 2557 จำนวน 6 สาขา (สาขาในส่วนภูมิภาค)
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง