ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
9 กรกฎาคม 2558 โครงการเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP4002 จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 3ปี
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่พนักงานที่เกษียณอายุ และพนักงานที่ปฎิบัติงาน ครบ 35, 30, 25, และ 20 ปี ประจำปี 2558
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดหาพื้นที่ในงาน Thailand Smart Money 2015 สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 3
9 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) จ้างออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money 2015 สัญจรอุบลราชธานี ครั้งที่ 3
8 กรกฎาคม 2558 จ้างผลิตคู่มือการประมูลบ้านมือสอง ครั้งที่ 2/2558
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)งานจ้างที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริษัทจัดงานเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร ผู้ประสานงาน ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน องค์กรที่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของธนาคาร และโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภท LTF และ FAST TRACK ขนาดใหญ่ ประจำปี 2558
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างจัดทำชุดอุปกรณ์บูธเคลื่อนที่เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด จำนวน 50 ชุด
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างติดตั้งกันสาดและปรับปรุงห้องส้วม ชั้น 1 ธนาคารอาคารสงเคาะห์ สาขาบุญศิริ
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อประเมินและปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบของกลุ่มงานตรวจสอบให้มีมาตรฐานสากล
8 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำหนังสือคู่มือรายการทรัพย์งานมหกรรมแบงก์รัฐเพื่อประชาชน
7 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A(Green)
7 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
7 กรกฎาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Apple รุ่น iMac 27 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีตกลงราคา
6 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง ) โครงการงานจ้างปรับปรุงพิื้นที่ทำงาน ชั้น 19 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
6 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อใช้เป็นที่ทำการของสาขาย่อยหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เป็นเวลา 3 ปี
6 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดหาบริษัทรับประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุ่มสำหรับพนักงานและลูกจ้างตามสัญญาจ้างประจำปี 2558
3 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้จัดงาน(Organizer) ดำเนินการจัดงาน”โครงการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างธนาคารกับลูกค้าเงินฝากรายใหญ่”ประจำปี 2558
2 กรกฎาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยวงศ์สว่าง ทาวน์ เซ็นเตอร์ เป็นระยะเวลา 2 ปี 8 เดือน 23 วัน
30 มิถุนายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีขาว ขนาด 10”x15” กระดาษปอนด์ 120 แกรม พิมพ์ 3 สี(ตีพื้น) ฝาเจาะเสียบ