ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
29 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรับ-ส่ง คัด นับ บริหารจัดการและจัดเก็บธนบัตร ในวันทำการ เป็นระยะเวลา 3 ปี
28 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 26 ตัว ให้กับงานบริหารทั่วไป ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1
24 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรมและแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง ใช้งาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เคาน์เตอร์การเงิน ไอทีสแควร์
24 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรมและแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง ใช้งาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี อ่อนนุช
24 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรมและแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง ใช้งาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี แจ้งวัฒนะ
24 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ “อุณหภูมิเศรษฐกิจ”
22 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
22 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนพื้นพรมเป็นพื้นกระเบื้อง PVC ชั้น 2-3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
22 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบ Access Control พร้อมติดตั้งใช้งาน จำนวน 4 สาขา ๆ ละ 1 ชุด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองคาย,ศรีสะเกษ,ยโสธร,น่าน
21 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริษัทให้บริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานเขต 3 พัทยา จำนวน 12 คน เป้นระยะเวลาจ้าง 2 ปี
18 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดเครื่อง Tablet พร้อม Smart Cover จำนวน 14 เครื่อง
18 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างรักษาความปลอดภัยประจำสาขา ในสังกัด เขต 3 สำนักงานเขตพิษณุโลก รวม รปภ.จำนวน 17 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
18 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 4 นครสวรรค์ รวม รปภ.จำนวน 10 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
17 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) “จัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ปี พ.ศ. 2557”
17 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์บัตร ATM Life Style 4 รูปแบบ
17 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการต่อสัญญาเช่าพื้นที่ทำการของสาขาสยามสแควร์ ต่อไปอีก 3 เดือน
16 เมษายน 2557 ซื้อกระกาษชำระม้วนใหญ่ ยี่ห้อ TISSUE JUMBORLL 2 PLY ความยาว 300 เมตร (มีปรุ) จำนวน 900 ม้วน
16 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน ให้กับสาขาย่อยถนนราษฎร์อุทิศ (หาดใหญ่)
16 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านวารสารเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ
16 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT04)