ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)การจัดพิมพ์วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี2558 (ฉบับที่36-39)อสังหาริมทรัพย์
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา และทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS ยี่ห้อ Powback รุ่น PB2010P จำนวน 11 เครื่อง
8 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าโทรทัศน์วงจรปิดและระบบป้องกันการโจรกรรมและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งานสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง โดยวิธีสอบราคา
8 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลหลัก และวงจรสื่อสารข้อมูลสำรอง สำหรับเปิดสาขาใหม่ปี 2558
8 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Disk Storage SAN โดยวิธีพิเศษ
7 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 2 รายการ
7 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 8 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
7 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา
6 พฤษภาคม 2558 จ้างจัดกิจกรรมเหมารอบชมภาพยนตร์ สานสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2558
30 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยนราธิวาส เป็นระยะเวลา 3 ปี
30 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยปัตตานี เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา 4 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยร้อยเอ็ด เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 2.5 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยบึงกาฬ เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3.5 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยสุโขทัย เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยอุทัยธานีเป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยพะเยา เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยแม่สาย เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (TAP LT05) จำนวน 350 ม้วน
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในให้มีสมรรถนะและความเร็วเพิ่มขึ้น