ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
9 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมที่ทำการอาคารสำนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสี่แยกบ้านแขก
8 ธันวาคม 2557 จัดซื้อกระเช้าของขวัญ จำนวน 450 ชุด
8 ธันวาคม 2557 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบฐานข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย เป็นเวลา 3 ปี
4 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมระบบสุขาภิบาล ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาขอนแก่น
4 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาย่อยปากช่อง ในสังกัดเขต 3 สำนักงานเขตนครราชสีมา จำนวน รปภ. 2 คน เป็นเวลาระยะเวลา 18 เดือน
4 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์คู่มือการประมูลขายบ้านมือสองของธนาคาร ครั้งที่ 3/2557
3 ธันวาคม 2557 จ้างผลิตกระเป๋าผ้าพิมพ์ลาย ที่ระลึกครบรอบ 61 ปีธอส.
3 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นที่ทำงานบริเวณ ชั้น 2 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ๋
3 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดเก็บบันทึกและวิเคราะห์เหตุการณ์ โดยวิธีพิเศษ
2 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้ออุปกรณ์ประกอบการจัดกิจกรรม การตลาดสินเชื่อ จำนวน 5 รายการ
2 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อโคมไฟ LED สำหรับห้องน้ำ อาคาร 1,2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้าง Overhaul Compressor Chiller ตัวที่ 1 ของระบบปรับอากาศ อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างจัดทำคู่มือการนำองค์กรอย่างยั่งยืน
2 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างจัดทำติดตั้งป้ายชื่อธนาคาร แบบมีเสาตั้งพื้น (Pylon Sign) จำนวน 8 สาขา
2 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานใหญ่ สาขาหลัก สาขาย่อย และเคาน์เตอร์การเงิน ในสังกัดฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 และฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 2 เวลาการจ้าง 6 เดือน
2 ธันวาคม 2557 ซื้อกระเช้าของขวัญสำหรับลูกค้าฝ่ายธนบดีธนกิจ จำนวน 177 ชุด
2 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างให้บริการทำความสะอาดประจำสาขาหนองคาย สำนักงานเขต 1 อุดรธานี เป็นเวลา 21 เดือน
1 ธันวาคม 2557 ซื้อกระเช้าของขวัญจำนวน 230 กระเช้า
1 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน ให้กับสาขาหนองคาย
1 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน ให้กับสาขายโสธร