ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ธอส.โรงเรียนการเงิน | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
2 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 21 ตัว สำหรับใช้งานประจำสำนักงานเขตเชียงใหม่
1 ตุลาคม 2557 จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องซักล้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
1 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 6 รายการ
1 ตุลาคม 2557 จ้างทำไดอารี่ 2 รูปแบบ จำนวน 1,000 เล่ม
1 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนพื้นพรมเป็นกระเบื้อง PVC ชั้น 1-3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี
1 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 19 ตัว สำหรับใช้งานประจำสำนักงานเขตเชียงใหม่
1 ตุลาคม 2557 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT05) จำนวน 250 ม้วน
30 กันยายน 2557 จ้างจัดทำเสื้อแจ๊คเก็ต และเสื้อยืดสี (เพิ่มเติม)
30 กันยายน 2557 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีสอบราคา
30 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
29 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการ จัดซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในกิจกรรมสนับสนุนการให้สินเชื่อโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร
29 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
26 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Software Radius เป็นเวลา 2 ปี
26 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ HBA Card จำนวน 2 Card
26 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 7 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
26 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
25 กันยายน 2557 จ้างทำกระเป๋ากล่อง ผ้าแคนวาส จำนวน 400 ใบ
25 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานสำนักงานเขต 4 นครสวรรค์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
25 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำป้ายบอกชื่อฝ่ายงานตามชั้น (Direction Sign) อาคาร 2 สำนักงานใหญ่
25 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเพื่อใช้เก็บเอกสาร