ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
16 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างแสดงดนตรี ในงานเลี้ยงเนื่องในวารครบรอบการดำเนินงาน 61 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์
16 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการเงินการธนาคาร ระยะเวลา 1 ปี
16 กันยายน 2557 จ้างจัดทำกระเป๋าล้อลาก ที่ระลึกสำหรับกิจกรรมส่งเสริมการขายโครงการเงินฝากธอส.-รักการออม
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อนพร้อมติดตั้งทีสาขายะลา จำนวน 2 ชุด
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการจัดหาพื้นที่ งาน Thailand Smart Money อุบลราชธานี ครั้งที่ 2
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการจัดหาพื้นที่ งาน Thailand Smart Money ขอนแก่น ครั้งที่ 2
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการจัดหาพื้นที่ งาน Thailand Smart Money กรุงเทพฯ ครั้งที่ 5
15 กันยายน 2557 จ้างบริษัทจัดการแสดง พร้อมระบบแสง สี เสียง งานเลี้ยงครบรอบการดำเนิงาน 61 ปี ธอส.
15 กันยายน 2557 จ้างโรงแรมจัดงานเลี้ยงครบรอบการดำเนินงาน 61 ปี ธอส.
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริการเช่าพื้นที่พร้อมตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมบ้าน ธอส. 57 จังหวัดขอนแก่น
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง สาขาบิ๊กซีรังสิต คลอง 6 และเพลินนารี่มอลล์
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยสุพรีม คอมเพล็กซ์
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยเพลินนารี มอลล์
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยบิ๊กซีรังสิต คลอง 6
12 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Air Package water cool) ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ ชั้น 7 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
12 กันยายน 2557 การจัดซื้อ Software จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของธนาคาร
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดสาขาในปี 2557 จำนวน 6 สาขา (สาขาในส่วนภูมิภาค)
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคางานจ้างจัดทำหลังคาที่จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชลบุรี
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA ขนาด 125 ซีซี จำนวน 3 คัน ฝ่ายสป.1
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 (โถงหน้าห้องอบรมคอมพิวเตอร์)
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตรายปี ของปี 2557 และรายเดือนของปี 2558 และหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้ารายเดือนของปี 2558 พร้อมส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวนประมาณ 2,740,113 ฉบั
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทจัดกิจกรรม CRM สำหรับลูกค้าเงินฝากและหรือลูกค้าเงินกู้ของธนาคาร
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA ขนาด 125 ซีซี จำนวน 2 คัน ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างติดตั้งกันซึมบริเวณผนังข้างอาคารทั้ง 2 ด้าน และรางน้ำบริเวณด้านหน้าอาคาร ธนาคารฯ สาขาบุรีรัมย์
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณผนังด้านข้างอาคาร 2
9 กันยายน 2557 จ้างตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ พร้อมบริการเช่าพื้นที่ ในงานมหกรรมบ้านธนาคาร 57 จ.ปทุมธานี
9 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ "เดินหน้าประเทศไทย"
9 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 4 ระยอง
9 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดทำเสื้อแจ็คเก็ต และเสื้อโปโล ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
9 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำชัน 9 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
9 กันยายน 2557 จ้างจัดกิจกรรมการเสริมความรู้บุตรพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ เดือนตุลาคม 2557
5 กันยายน 2557 จ้างบริษัทจัดงานวันเปิดธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบิ๊กซี ราชดำริ
5 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานประจำศูนย์บริการทางการเงินนอกสถานที่ (OSS) จำนวน 2 แห่ง คือ ที่ว่าการอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ และที่ว่าการอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระยะเวลาเช่า 3 ปี
5 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ จำนวน 183 คัน เพื่อใช้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่ และสาขาของธนาคาร เป็นระยะเวลา 8 เดือน
4 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
4 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาปราจีนบุรี
4 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 3 พัทยา..
4 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการจ้างให้บริการทำความสะอาด ประจำสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 8 คน เป็นเวลาจ้าง 2 เดือน
3 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อถัง Softener ตัวที่ 1 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดซื้อปั๊มสูบน้ำดีขึ้นอาคารชั้นดาดฟ้า อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
2 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริษัทให้บริการทำความสะอาดประจำสาขาใน สังกัดสำนักงาน เขต 4 นครศรีธรรมราช (จำนวน 3 สาขาหลัก 2 สาขาย่อย) จำนวนพนักงานทำความสะอาดประจำสาขา 8 คน เป็นระยะเวลา จ้าง 2 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 -31 สิงหาคม 2559) หน่วยงานเจ้
2 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทภายนอกจัดพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้ ด้วยระบบ Sealer พร้อมส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์
1 กันยายน 2557 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ www.piroonnews.com
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารในนิตยสาร Marketter
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารในนิตยสาร Life and Home
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "บ้านดีมีสุข" FM. 102 MHz.
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "เก็บเล็กผสมน้อย" FM. 90.5 MHz.
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "มุมเศรษฐกิจ" AM. 1107 ม.เกษตรศาสตร์
29 สิงหาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 64 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ฝ่ายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล ชั้น 6 -7 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน ประจำสาขาน่าน เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 สิงหาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 128 กล่อง
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงระบบอินทราเน็ต ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยวิธีพิเศษ
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1 ปี
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การเช่า Co-Location สำหรับระบบงานสำคัญของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ท่าน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
27 สิงหาคม 2557 โครงการจ้างประสานงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม “100th Anniversary of the International Union Housing Finance” ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีพิเศษ
27 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
27 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
27 สิงหาคม 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture Device สำหรับสาขาย่อยบิ๊กซีราชดำริ
26 สิงหาคม 2557 จ้างจัดทำกระปุกธอส.รักการออม
26 สิงหาคม 2557 จ้างจัดทำนาฬิการแขวนผนัง RHYTHM
26 สิงหาคม 2557 จ้างจัดทำของที่ระลึกประเภทกระเป๋าเดินทางล้อลาก
26 สิงหาคม 2557 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาน่าน
26 สิงหาคม 2557 จัดหาพื้นที่งานมหกรรมอีสานบ้านและคอนโด จ.ขอนแก่น
26 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
25 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
25 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตสมุดรายการทรัพย์ประชาสัมพันธ์งาน NPA & Resale Home 2014
25 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริการเช่าพื้นที่พร้อมตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมบ้านธนาคาร 57 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบเกาะบริเวณระเบียงภายนอกอาคาร 1 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทรัพย์สินรอการขาย NPA ธนาคาร เป็นระยะเวลา 1 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยบิ๊กซี นวนคร เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยเพลินนารี่ มอลล์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 2 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยสะเดา และย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 2 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาพัทลุง เป็นระยะเวลา 3 ปี
19 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ BMW 320d Luxury สีดำ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี
19 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้ชุดรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานที่สาขาย่อยสวนอุตสาหกรรม สหพัฒน์แหลมฉบัง จำนวน 2 ชุด
18 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 หมายเลขพร้อมเครื่อง
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเพลินนารีมอลล์
15 สิงหาคม 2557 ซื้อชุดคอนโซลเพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 7
15 สิงหาคม 2557 จัดซื้อชุดคอนโซลเพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 7
14 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย Phase 4
14 สิงหาคม 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 135 เครื่องและเครื่องพิมพ์ 173 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง เป็นเวลา 4 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง เป็นเวลา 2 เดือน
13 สิงหาคม 2557 ซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT04) จำนวน 400 ม้วน โดยวิธีพิเศษ
7 สิงหาคม 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture Device สำหรับสาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
6 สิงหาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 38 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
5 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้าง Upgrade ระบบ Open Source Mail โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดใหม่ปี 2557 จำนวน 6 สาขา
4 สิงหาคม 2557 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision AIR) พร้อมว่าจ้างบำรุงรักษาเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบัตรคิว (Queuing System) โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Domain Name Server
31 กรกฎาคม 2557 การจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษา ระบบ Enterprise Resource Planning:ERP,และระบบ HR โดยวิธีพิเศษ
28 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลระบบ ICAS & ICMG สำรอง
28 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาระบบ Software Package ระบบบัญชีธนาคาร (Oracle Fianace)
28 กรกฎาคม 2557 ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด ประจำชั้น 11 อาคาร 1
24 กรกฎาคม 2557 จัดซื้อ Software SPSS จำนวน 1 License
22 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ SPSS License พร้อม User License จำนวน 1 License
22 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 12 วงจร เป็นเวลา 3 ปี
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ความเร็ว 1 Mbps. จำนวน 12 วงจร
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าและออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ
9 กรกฎาคม 2557 การจ้างที่ปรึกษาช่วยคัดเลือก และ Implement ระบบ ERP และ ระบบ HR
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Finacle License
3 กรกฎาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ P/B Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
2 มิถุนายน 2557 จัดซื้อผ้าหมึก ยี่ห้อ Tally Genicom จำนวน 500 กล่อง