ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
7 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำบัตรพลาสติก PVC และบัตร RFID
7 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ 13 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 6 เครื่อง
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 2 ขอนแก่น จำนวน 10 แห่ง รวม รปภ. จำนวน 20 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 26 ตัว
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยบ้านบึง เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยปากช่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน เพื่อจัดตั้งเป็นสาขาย่อยสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้าบิ๊กซี รังสิตคลอง 6 เพื่อจัดตั้งเป็นสาขาย่อยบิ๊กซีรังสิตคลอง 6 เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์บางแค เพื่อจัดตั้งเป็นสาขาย่อยเดอะมอลล์บางแค เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้าบิ๊กซี ราชดำริ เพื่อจัดตั้งเป็นสาขาย่อยบิ๊กซี ราชดำริ เป็นระยะเวลา 3 ปี
2 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 3 สำนักงานเขต นครราชสีมา จำนวน 6 สาขา รวม รปภ.จำนวน 12 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
2 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 3 สำนักงานเขตนครราชสีมา จำนวน 6 สาขา รวม รปภ.จำนวน 12 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
2 พฤษภาคม 2557 ซื้อผ้าหมึก P/B Compuprint SP40 จำนวน 500 กล่อง
30 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แคชเชียร์เช็คต่อเนื่อง ฝ่ายพิธีการสินเชื่อ
30 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระดาษเช็คมือ รุ่น L-FOLD จำนวน 540 กล่อง
30 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อพรมปูพื้น พร้อมติดตั้งบริเวณพื้นที่ทำงานที่ปรึกษาด้านกิจการพิเศษ ชั้น 2 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานเขต 2 ชลบุรี จำนวน 4 สาขา รวม รปภ.จำนวน 8 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
29 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "รู้ออม รู้ลงทุน" FM. 90.5 MHz.
29 เมษายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ" FM. 97 MHz.