ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ธอส.โรงเรียนการเงิน | การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริการเช่าพื้นที่พร้อมตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมบ้าน ธอส. 57 จังหวัดขอนแก่น
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 2 เครื่อง สาขาบิ๊กซีรังสิต คลอง 6 และเพลินนารี่มอลล์
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยสุพรีม คอมเพล็กซ์
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยเพลินนารี มอลล์
15 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยบิ๊กซีรังสิต คลอง 6
15 กันยายน 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงระบบ Electronic Report โดยวิธีพิเศษ
12 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ (Air Package water cool) ฝ่ายปฏิบัติการสารสนเทศ ชั้น 7 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
12 กันยายน 2557 การจัดซื้อ Software จัดทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ของธนาคาร
12 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 42 วงจร
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สอบราคางานจ้างจัดทำหลังคาที่จอดรถ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาชลบุรี
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ HONDA ขนาด 125 ซีซี จำนวน 3 คัน ฝ่ายสป.1
11 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเฟอร์นิเจอร์สำนักงาน ชั้น 11 อาคาร 2 (โถงหน้าห้องอบรมคอมพิวเตอร์)
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดจ้างบริษัทภายนอกจัดพิมพ์หนังสือแจ้งข้อมูลเครดิตรายปี ของปี 2557 และรายเดือนของปี 2558 และหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงที่บ่งชี้ถึงตัวลูกค้ารายเดือนของปี 2558 พร้อมส่ง ณ ที่ทำการไปรษณีย์ จำนวนประมาณ 2,740,113 ฉบั
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทจัดกิจกรรม CRM สำหรับลูกค้าเงินฝากและหรือลูกค้าเงินกู้ของธนาคาร
10 กันยายน 2557 จ้างทำกระเป๋าผ้าที่ระลึก 61 ปี ธอส.
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างติดตั้งกันซึมบริเวณผนังข้างอาคารทั้ง 2 ด้าน และรางน้ำบริเวณด้านหน้าอาคาร ธนาคารฯ สาขาบุรีรัมย์
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำสื่อป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณผนังด้านข้างอาคาร 2