ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
24 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์เช็คของขวัญ
24 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ พักบ้างอะไรบ้าง ทางสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม MVTV ช่อง MV5
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ Money 360 และรายการ วิทยุครอบครัวข่าว
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้าเพลินนารี่ มอลล์ เพื่อจัดตั้งเป็นสาขาย่อยเพลินนารี่ มอลล์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
23 กรกฎาคม 2557 จ้างออกแบบและจัดทำบูธงานมหกรรมการเงินประจำปี 2557 (Money Expo 2014)
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการจัดหาพื้นที่ในงาน Thailand Smart Money พิษณุโลก ครั้งที่ 1 ปี 2557
23 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการออกแบบและจัดทำบูธงาน Thailand Smart Money ประจำปี 2557 จำนวน 5 บูธ
22 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์เก๋ง ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 10 คัน และรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ TOYOTA HILUX VIGO CHAMP SMART CAB 2.5 G จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
21 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเหมาขนย้ายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานของสาขาสยามสแควร์ ไปจัดเก็บที่สาขาห้าแยกปากเกร็ด
21 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ปี 2557
18 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยปากช่อง
18 กรกฎาคม 2557 จ้างผู้ออกแบบ จัดพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทินและบัตรอวยพรธนาคาร ปี 2558
18 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้ชุดรางเลื่อน ให้กับสาขาย่อยฉลอง
17 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างผู้ออกแบบ จัดทำและจัดส่งของขวัญปีใหม่ธนาคาร ปี 2558
17 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างผู้ออกแบบ จัดพิมพ์พร้อมจัดส่งปฏิทินและบัตรอวยพรธนาคาร ปี 2558
16 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบ้านบึง จ.ชลบุรี
16 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสันทราย จ.เชียงใหม๋
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ความเร็ว 1 Mbps. จำนวน 12 วงจร
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลปี 2557
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 1 สมุทรสาคร
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบิ๊กซีราชดำริ
14 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาใน สังกัดสำนักงาน เขต 2 ประจวบคีรีขันธ์
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสุพรีมคอมเพล็กซ์
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าและออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ
8 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยบิกซีรังสิตคลอง 6
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซาพระราม 3
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 2 ชลบุรี
3 กรกฎาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ P/B Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง
27 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยสะเดา จังหวัดสงขลา
27 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 เครื่อง
26 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาใน สังกัดสำนักงาน เขต 1 เชียงใหม่
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
24 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านสถานีวิทยุและหนังสือพิมพ์ในท้องถิ่นของสาขาในสังกัดเขต 1 เชียงใหม่
18 มิถุนายน 2557 จัดจ้างทำการวิเคราะห์ความแตกต่างของข้อมูลสำหรับการพัฒนา Credit Scoring (Gap Analysis)
12 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Server จำนวน 2 Server
12 มิถุนายน 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตั๋วสัญญาใช้เงิน Bonanza (FDR)
12 มิถุนายน 2557 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
5 มิถุนายน 2557 จัดซื้อผ้าหมึก P/B Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
3 มิถุนายน 2557 เช่าใช้บริการคู่สายใยแก้วนำแสง Dark Fiber Optic เป็นเวลา 3 ปี
1 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 พฤษภาคม 2557 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขนาดพื้นที่ 94 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี
28 พฤษภาคม 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบรายงานข้อมูลผู้บริหาร (EPR-Cognos) โดยวิธีพิเศษ
28 พฤษภาคม 2557 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล เงินฝาก-เงินกู้ ย้อนหลังของธนาคาร เป็นเวลา 4 ปี
27 พฤษภาคม 2557 จัดซื้อและติดตั้งตู้โทรศัพท์สาขา (PABX) สำหรับสาขากำแพงเพชร
26 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล (จำนวน 15 วงจร)
26 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าบริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต เป็นเวลา 3 ปี
23 พฤษภาคม 2557 เช่าใช้บริการคู่สายใยแก้วนำแสง Dark Fiber Optic เป็นเวลา 3 ปี
2 พฤษภาคม 2557 ซื้อผ้าหมึก P/B Compuprint SP40 จำนวน 500 กล่อง
13 มีนาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลสำหรับระบบ ICAS & ICMG สำรอง ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง
3 มีนาคม 2557 การพัฒนาระบบการรู้จักตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) ระยะที่ 2