ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโฆษณาบนเว็บไซต์ www.piroonnews.com
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารในนิตยสาร Marketter
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารในนิตยสาร Life and Home
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "บ้านดีมีสุข" FM. 102 MHz.
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "เก็บเล็กผสมน้อย" FM. 90.5 MHz.
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ "มุมเศรษฐกิจ" AM. 1107 ม.เกษตรศาสตร์
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเปลี่ยนท่อน้ำเมนจ่ายน้ำดับเพลิงแนวดิ่ง ตามแนวบันไดหนีไฟ อาคารจอดรถ ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อม Motor Chiller อาคาร 1,2 ธนาคารอาคารสงเคาะห์ สำนักงานใหญ่
29 สิงหาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 64 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างงานปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ฝ่ายบริหารหนี้กทม.และปริมณฑล ชั้น 6 -7 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน ประจำสาขาน่าน เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 สิงหาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 128 กล่อง
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การเช่าใช้บริการสื่อสารข้อมูลอินเทอร์เน็ต ระยะเวลา 1 ปี
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การเช่า Co-Location สำหรับระบบงานสำคัญของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างออกแบบและจัดทำบูธงานประจำปี 2557 จำนวน 4 งาน
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ท่าน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการพื้นที่ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 31
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการพื้นที่ในงาน Home Builder Expo 2014
28 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการพื้นที่ในงาน Home Loan & Consumer Credit 2014 และงาน NPA & Resale Home 2014
27 สิงหาคม 2557 โครงการจ้างประสานงานการเดินทางเข้าร่วมประชุม “100th Anniversary of the International Union Housing Finance” ณ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยวิธีพิเศษ
27 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) งานซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานครสวรรค์
27 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
27 สิงหาคม 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture Device สำหรับสาขาย่อยบิ๊กซีราชดำริ
26 สิงหาคม 2557 จ้างจัดทำกระปุกธอส.รักการออม
26 สิงหาคม 2557 จ้างจัดทำนาฬิการแขวนผนัง RHYTHM
26 สิงหาคม 2557 จ้างจัดทำของที่ระลึกประเภทกระเป๋าเดินทางล้อลาก
26 สิงหาคม 2557 จ้างซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาน่าน
26 สิงหาคม 2557 จัดหาพื้นที่งานมหกรรมอีสานบ้านและคอนโด จ.ขอนแก่น
26 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญงานด้านกฎหมาย ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
26 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาย่อยบิ๊กซี ราชดำริ
25 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
25 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตสมุดรายการทรัพย์ประชาสัมพันธ์งาน NPA & Resale Home 2014
25 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างผู้มีความรู้ความชำนาญด้านกฎหมายและการบริหารงานภาครัฐ ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริการเช่าพื้นที่พร้อมตกแต่งบูธและประชาสัมพันธ์ในงานมหกรรมบ้านธนาคาร 57 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างติดตั้งอุปกรณ์กันนกพิราบเกาะบริเวณระเบียงภายนอกอาคาร 1 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน ทรัพย์สินรอการขาย NPA ธนาคาร เป็นระยะเวลา 1 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยบิ๊กซี นวนคร เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 1 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยเพลินนารี่ มอลล์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 2 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาย่อยสะเดา และย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา เป็นระยะเวลา 3 ปี
20 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 2 คัน เพื่อใช้งานประจำสาขาพัทลุง เป็นระยะเวลา 3 ปี
19 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ BMW 320d Luxury สีดำ จำนวน 1 คัน เป็นระยะเวลา 5 ปี
19 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้ชุดรางเลื่อนพร้อมติดตั้ง เพื่อใช้งานที่สาขาย่อยสวนอุตสาหกรรม สหพัฒน์แหลมฉบัง จำนวน 2 ชุด
18 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 3 หมายเลขพร้อมเครื่อง
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้ประสานงานเดินทางศึกษาดูงานโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ปี 2557
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ ข่าว 5 หน้า 1 และรายาการ ข่าวภาคค่ำ
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเพลินนารีมอลล์
15 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อวิทยุของสถานีโทรทัศน์ Modernnine TV
15 สิงหาคม 2557 ซื้อชุดคอนโซลเพื่อติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 7
14 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย Phase 4
14 สิงหาคม 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 135 เครื่องและเครื่องพิมพ์ 173 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง เป็นเวลา 4 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง เป็นเวลา 2 เดือน
13 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์และวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในกิจกรรมสนับสนุนการให้สินเชื่อโครงการต่าง ๆ ของธนาคาร
13 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองจดหมาย สาขาอุดรธานี
13 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 1 สระบุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ถึง 30 มิถุนายน 2559
8 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์เก๋ง จำนวน 7 คัน และรถยนต์กระบะ จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 2 เดือน
8 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาโครงการวิจัยการเข้าถึงสินเชื่อที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง และส่วนแบ่งตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง ในระบบสถาบันการเงินไทย สำหรับการจ้างผู้รับจ้าง
7 สิงหาคม 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture Device สำหรับสาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
6 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำการประเมินผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ประจำปี 2557
6 สิงหาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 38 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
5 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรมและแจ้งเหตุฉุกเฉิน พร้อมติดตั้งใช้งาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
5 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้าง Upgrade ระบบ Open Source Mail โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2557 จ้างเปลี่ยนชุด Condensing เครื่องปรับอากาศสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ และสลับชุด Compresser ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาเชียงใหม่ โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดพิมพ์วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี 2557(ฉบับที่ 32-35)
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดใหม่ปี 2557 จำนวน 6 สาขา
4 สิงหาคม 2557 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น (Precision AIR) พร้อมว่าจ้างบำรุงรักษาเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบัตรคิว (Queuing System) โดยวิธีพิเศษ
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Domain Name Server
1 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยนิคมพัฒนา จ.ระยอง
31 กรกฎาคม 2557 สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงเก็บพัสดุของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาห้าแยกปากเกร็ด
31 กรกฎาคม 2557 การจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษา ระบบ Enterprise Resource Planning:ERP,และระบบ HR โดยวิธีพิเศษ
31 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการเคาน์เตอร์การเงินไอเพลส ลาดกระบัง ระยะเวลา 3 ปี
29 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยพนมสารคาม
28 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูลระบบ ICAS & ICMG สำรอง
28 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบำรุงรักษาระบบ Software Package ระบบบัญชีธนาคาร (Oracle Fianace)
28 กรกฎาคม 2557 ซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด ประจำชั้น 11 อาคาร 1
24 กรกฎาคม 2557 จัดซื้อ Software SPSS จำนวน 1 License
22 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ SPSS License พร้อม User License จำนวน 1 License
22 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เช่าวงจรสื่อสารข้อมูล จำนวน 12 วงจร เป็นเวลา 3 ปี
15 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูล ความเร็ว 1 Mbps. จำนวน 12 วงจร
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบควบคุมการเข้าและออกศูนย์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีพิเศษ
9 กรกฎาคม 2557 การจ้างที่ปรึกษาช่วยคัดเลือก และ Implement ระบบ ERP และ ระบบ HR
7 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างตรวจสอบช่องโหว่และทดสอบบุกรุกระบบสารสนเทศสำคัญของธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามมาตรฐาน ISO/IEC27001
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) งานจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 2 ชลบุรี
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Finacle License
3 กรกฎาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ P/B Compuprint SP40 Plus จำนวน 420 กล่อง
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
13 มิถุนายน 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์ PASSBOOK จำนวน 45 เครื่อง
12 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Server จำนวน 2 Server
12 มิถุนายน 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบตั๋วสัญญาใช้เงิน Bonanza (FDR)
12 มิถุนายน 2557 ค่าลิขสิทธิ์โปรแกรมระบบใบรับเงินฝากประจำ (FDR)
3 มิถุนายน 2557 เช่าใช้บริการคู่สายใยแก้วนำแสง Dark Fiber Optic เป็นเวลา 3 ปี
1 มิถุนายน 2557 ประกาศราคากลางจ้างที่ปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับแนวทางโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
29 พฤษภาคม 2557 เช่าพื้นที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์พิบูลสงคราม ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ขนาดพื้นที่ 94 ตารางเมตร เป็นเวลา 3 ปี
28 พฤษภาคม 2557 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบการจัดเก็บและเรียกใช้ข้อมูล เงินฝาก-เงินกู้ ย้อนหลังของธนาคาร เป็นเวลา 4 ปี
3 มีนาคม 2557 การพัฒนาระบบการรู้จักตัวตนลูกค้าและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) ระยะที่ 2