ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
7 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงาน จำนวน 4 ตัว และเก้าอี้รับลูกค้า จำนวน 20 ตัว รวมทั้งหมด 24 ตัว ให้กับสาขานครสวรรค์
4 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์การประมูลการขายทรัพย์สินธนาคาร ครั้งที่ 1/2559
4 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบคำขอสินเชื่อสำหรับผู้ขอกู้
4 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยนิคมอุตสาหกรรม 304 เป็นเวลา 3 ปี
3 มีนาคม 2559 ซื้อผงหมึก ยี่ห้อ Samung ML-D4550B,MLT-D203E จำนวน 177 กล่อง
2 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
2 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริษัทจัดงานสัมมนาร่วมกับสื่อมวลชน ประจำปี 2559
2 มีนาคม 2559 จัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินการและวางแผนงานการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Enterprise Data Warehouse Roadmap)
2 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาลขนาด 10.1/8”x15” กระดาษน้ำตาล 185 แกรม(KI) เจาะหน้าต่าง 1.3/4”x6” พิมพ์ 1 สี ฝาเจาะเสียบ
2 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์บัตรชำระเงินกู้ติดบาร์โค้ด(GHB Pay Card)
2 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
2 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดเขต 2 สำนักงานเขต เชียงราย
1 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) จำนวน 120 เครื่อง
1 มีนาคม 2559 โครงการจ้างจัดกิจกรรมเสริมความรู้บุตรพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภาคฤดูร้อนประจำปี 2559
1 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS ยี่ห้อ Blue Line ขนาด 200 Kva. จำนวน 1 เครื่อง
1 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่
1 มีนาคม 2559 ประกาศราคากลาง(ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด สาขาย่อยทุ่งสง
29 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหลังอาคารที่ทำการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ (เทปูนทำหลังคา ลาดจอดรถ)
29 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยสวนอุตสาหกรรมสหพัฒน์ แหลมฉบัง เป็นเวลา 3 ปี
26 กุมภาพันธ์ 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม