การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
3 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
2 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเช่าพื้นที่งานแสดงที่อยู่อาศัยเมืองเชียงใหม่ (Home Buyers’Focus) ประจำปี 2558 จำนวน 3 บูธ
2 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
2 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) ในรูปแบบสกู๊ป ชุด “อนาคตพร้อมสรรพ กับ ธอส.”
2 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
27 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้าง Overhaul Chiller ตัวที่ 2 ของระบบปรับอากาศ อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
27 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
27 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น 2 เครื่อง ฝ่ายสป.1
25 กุมภาพันธ์ 2558 จ้างทำกรอบอะคริลิคใส จำนวน 400 ชุด
25 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำสาขาย่อยบ้านบึง และสาขาย่อยพนมสารคาม ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดสำนักงานเขต 2 ชลบุรี
24 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์แฟ้มเจาะอ่อน สีส้ม
23 กุมภาพันธ์ 2558 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์งานประมูลขายทรัพย์สินธนาคารฯ ครั้งที่ 1/2558 ผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ
23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 4 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยอ่างทอง เป็นระยะเวลา 2 ปี
23 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยสิงห์บุรี เป็นระยะเวลา 2 ปี
23 กุมภาพันธ์ 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) จำนวน 30 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ระบบเชื่อมโยงข้อมูลกรมที่ดิน
20 กุมภาพันธ์ 2558 จัดซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ HP รุ่น CE255XC จำนวน 155 กล่อง
20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ 26 ตัว ฝ่ายสป.1
20 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาสงขลา
18 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเชื่อมโยงข้อมูลศูนย์สารสนเทศกรมที่ดินระยะเวลา 1 ปี
17 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าระบบโทรทัศน์วงจรปิดและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินติดตั้งใช้งานสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานี เป็นระยะเวลา 3 ปี
17 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
17 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์คู่มือการประมูลขายบ้านมือสองของธนาคาร ครั้งที่ 1/2558
16 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ ด้านการบัญชี จำนวน 1 ท่าน
13 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างจัดกิจกรรมเสริมความรู้บุตรพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ ภาคฤดูร้อนประจำปี 2558
13 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการเคาน์เตอร์การเงิน บิ๊กซี บางนา เป็นระยะเวลา 3 ปี
12 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือพิมพ์อีคอนนิวส์
12 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารในนิตยสารดอกเบี้ย และหนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ
10 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ธนาคารฯ สาขาเชียงใหม่ เป็นระยะเวลา 1 ปี
10 กุมภาพันธ์ 2558 จัดซื้อ Software SPSS 22 จำนวน 2 Licenses
9 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดหาพื้นที่เพื่อออกบูธงานมหกรรมการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2558 จำนวน 2 บูธ
9 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างออกแบบและจัดทำบูธงานมหกรรมการเงิน ไตรมาส 1 ประจำปี 2558 จำนวน 2 บูธ
9 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างเหมาเปลี่ยนท่อน้ำดี ชั้น 3 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
6 กุมภาพันธ์ 2558 จ้างออกแบบและจัดทำบูธงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 5 และงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2558
6 กุมภาพันธ์ 2558 จัดหาพื้นที่สำหรับออกบูธงานมหกรรมการเงินพัทยา ครั้งที่ 5 และงานมหกรรมการเงินหาดใหญ่ ครั้งที่ 5
5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกระดาษเช็ดมือ ร่น L-FOLD จำนวน 540 กล่อง
5 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างให้บริการจัดเก็บเอกสารและบริการรับ-ส่งเอกสารของธนาคาร เป็นระยะเวลา 1 ปี
3 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนา Web Application บนระบบการกำกับการปฏิบัติงาน
2 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Tablet (iPad รุ่น Air2 หน่วนความจำ 128 GB) จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา
26 มกราคม 2558 การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบบริหารทรัพย์สินถาวร (Fixed Asset)
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 52 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 20 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ Dot Matrix Size A4 จำนวน 5 เครื่อง เป็นเวลา 8 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 50 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 10 เครื่อง เป็นเวลา 8.5 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 25 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 10 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 70 เครื่อง เป็นเวลา 3 เดือน
26 มกราคม 2558 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 820 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A4 จำนวน 216 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Laser Size A3 จำนวน 4 เครื่อง และเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Size A4 จำนวน 20 เครื่อง เป็นเวลา 2 เดือน
20 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Hardware และ Software ระบบจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (EDMS)
16 มกราคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ SAN Switch จำนวน 2 เครื่อง
15 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ Disk Storage SAN รวมถึงการ Upgrade Disk and Cache Memory for 9985v at DRC
15 มกราคม 2558 การจัดซื้อผงหมึก HP CE255XC จำนวน 155 กล่อง โดยวิธีพิเศษ
9 มกราคม 2558 จัดซื้อเครื่อง iPhone จำนวน 64 เครื่อง
6 มกราคม 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขฮาร์ดแวร์ (Hardware) ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นเวลา 3 ปี
5 มกราคม 2558 จัดซื้อผ้าหมึกเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
19 ธันวาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การประกวดราคาจัดซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ (Cash Deposit Machine : CDM) จำนวน 32 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
11 ธันวาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สื่อสาร Router Cisco รุ่น 2821 จำนวน 8 เครื่อง
7 พฤศจิกายน 2557 การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ CBS เป็นเวลา 3 ปี
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดสาขาในปี 2557 จำนวน 6 สาขา (สาขาในส่วนภูมิภาค)
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง