ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
12 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างซ่อมแซมป้ายโลโก้ (ROOF TOP SIGN) บริเวณชั้นดาดฟ้า ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพะเยา
12 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเดินสายพร้อมท่อร้อยสายสัญญาณระบบรักษาความปลอดภัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพัทลุง
12 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบัติการและระบบและด้านเครดิต ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
12 พฤษภาคม 2557 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารฯ ผ่านสื่อบริษัท คีย์ ทู ซัคเซส จำกัด
12 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการติดตั้งประตูกรอบอลูมิเนียมกระจกใสกั้นระหว่างบันไดทางขึ้นกับพื้นที่ทำงาน ธนาคารฯ สาขาระยอง
9 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 2 ขอนแก่น
8 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัยเขต 4 ระยอง
8 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อระบบโทรทัศน์วงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรมและแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้ง ใช้งานเคาน์เตอร์การเงิน อิมพีเรียล สำโรง
7 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จัดจ้างบริการรักษาความสะอาด ปี พ.ศ. 2557
7 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงาน ในสำนักงานเขต 4 อุบลราชธานี จำนวน 6 สาขา รวม รปภ.จำนวน 12 คน ระยะการจ้าง 2 ปี
7 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 107 ตัว
7 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 6 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง
7 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำบัตรพลาสติก PVC และบัตร RFID
7 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ 13 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 6 เครื่อง
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 2 ขอนแก่น จำนวน 10 แห่ง รวม รปภ. จำนวน 20 คน ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 26 ตัว
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยบ้านบึง เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยปากช่อง เป็นระยะเวลา 3 ปี
6 พฤษภาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ในโครงการศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน เพื่อจัดตั้งเป็นสาขาย่อยสุพรีม คอมเพล็กซ์ สามเสน เป็นระยะเวลา 3 ปี