ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
3 พฤษภาคม 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อชั้นเหล็กเก็บเอกสาร สาขานครราชสีมา
29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ล้างรถภายใน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดจ้างค่าเช่าเต็นท์ เวที และระบบเสียงในการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2559 โดยวิธีพิเศษ
29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ สาขาย่อยมุกดาหาร
29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้เซฟนิรภัย จำนว 8 ตู้ งานบริหารทั่วไป ฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล1
29 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง พร้อม Printer สีชนิดเลเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง
28 เมษายน 2559 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 2 เครื่อง สาขาอ่างทอง
28 เมษายน 2559 จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งโต๊ะ 2 เครื่อง และจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น 1 เครื่อง สาขาพัทยา
28 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) การจัดซื้อหมึกพิมพ์สำหรับการใช้งานกับเครื่องพิมพ์ปี 2559
28 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อกล่องบรรจุของพร้อมฝาปิด
28 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดซื้อพัสดุเพื่อใช้ในการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ The First Savings
28 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
27 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการศึกษาเพื่อจัดทำดัชนีศักยภาพการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย (HAI)
27 เมษายน 2559 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำโครงการ Data Cleansing ข้อมูลในระบบ CBS
26 เมษายน 2559 จ้างบริการทำความสะอาด ประจำสาขาในสังกัดสำนักงาน เขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 3 สาขาหลัก 5 สาขาย่อย (สาขาสาขาหาดใหญ่ , สาขาย่อยถนนราษฎร์อุทิศ, สาขาย่อยเซ็นทรัลเฟสติวัล, สาขาย่อยสะเดา-ด่านนอก, สาขาสงขลา, สาขายะลา, สาขาย่อยปัตตานี และสาขาย่อยนราธิวาส) จำนวน 1
26 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทผู้ประสานงานเดินทางทัศนศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเกษียณอายุ ปี 2559
26 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อทาง Social Media Management ของธนาคารฯ
25 เมษายน 2559 จัดหาผู้ให้เช่าระบบรักษาความปลอดภัยรายใหม่ประจำสาขาหลัก/สาขาย่อย จำนวน 134 สาขา โดยวิธีประกวดราคา (e-Auction)
25 เมษายน 2559 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงสีเครื่อง ATM ณ ที่ทำการสาขาของธนาคารฯ จำนวน 11 สาขา
25 เมษายน 2559 การจัดซื้อผงหมึกยี่ห้อ Samsung