ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
1 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานทำความสะอาดประจำสาขาย่อยสันทราย ในสังกัดสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
1 พฤศจิกายน 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่เพื่อจัดตั้งเป็นที่ทำการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ เป็นระยะเวลา 3 ปี
31 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) งานจัดอบรมสัมมนาพนักงานและลูกจ้างประจำปี 2557 ของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
31 ตุลาคม 2557 โครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 12 หมายเลขพร้อมเครื่อง เป็นระยเวลา 24 เดือน
31 ตุลาคม 2557 จ้างตกแต่งบูธและบริการพื้นที่จัดงานมหกรรมบ้านธนาคาร 57 จังหวัดสระบุรี
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยสันทราย ในสังกัดสำนักงาน เขต 1 เชียงใหม่ ระยะเวลาการจ้าง 12 เดือน
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจัดทำเสื้อยืดโปโลสีส้มของธนาคารเพื่อใช้ในกิจกรรม CSR ประจำปี 2557
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำบัตรชำระเงินกู้ติดบาร์โค้ด(GHB PAY CARD)
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างทำแฟ้มหนังใส่เอกสาร
30 ตุลาคม 2557 จ้างเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพระราม 6
30 ตุลาคม 2557 จ้างเปลี่ยนชุดบานเปิดพร้อมวงกบช่อง Service งานระบบปรับของอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
30 ตุลาคม 2557 โครงการเสริมสร้างวินัยทางการออม-เสริมสร้างอาชีพประจำปี 2557
30 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างจัดทำและติดตั้งป้ายดาดฟ้า (ROOF TOP SiGN) จำนวน 23 สาขา
29 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผลิตกระดาษเช็ดหน้าบรรจุซอง สำหรับทำการตลาดสินเชื่อเชิงรุก
29 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) เช่าระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อย (จำนวน 5 สาขา) โดยวิธีพิเศษ
29 ตุลาคม 2557 จ้างปรับปรุงประตูกระจกบานเลื่อนอัตโนมัติธนาคาอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
29 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) เช่าระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อย (จำนวน 6 สาขา) โดยวิธีพิเศษ
29 ตุลาคม 2557 จัดซื้อกระเป๋าผ้าหนังลายจุด
28 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง)จัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 3 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 3 เครื่อง ให้กับสาขาย่อยบ้านบึง , ย่อยพนมสารคาม,ย่อยนิคมพัฒนา
28 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ งานปรับปรุงห้องพนักงานขับรถ บริเวณชั้น G อาคารจอดรถ ธอส.สนญ.
27 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการเช่าระบบและอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยประจำสาขาย่อยสันทราย จ.เชียงใหม่
27 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเปลี่ยน 2-Way Valve ของเครื่องส่งลมเย็น (Air Handling Unit) อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่ โดยวิธีสอบราคา
27 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ Tablet จำนวน 20 เครื่อง
27 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องนับธนบัตรตั้งพื้น จำนวน 1 เครื่อง ให้กับสาขาย่อยสันทราย
24 ตุลาคม 2557 โครงการเช่าใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จำนวน 5 หมายเลขพร้อมเครื่อง
24 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างทำพักสปิงแบบพับเก็บได้
24 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการจัดทำของที่ระลึกสำหรับมอบเป็นของขวัญปีใหม่ประจำปี 2558
24 ตุลาคม 2557 ซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด จำนวน 640 เครื่อง
22 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้และส่วนหย่อม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
22 ตุลาคม 2557 จ้างจัดหาพื้นที่งานมหกรรมการเงินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 Money Expo Chiangmai 2014
22 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ FM. 97.0 MHz.
22 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ รู้ออม รู้ลงทุน FM. 90.5 MHz.
22 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) งานจ้างจัดทำพัดสปริงแบบพับเก็บได้ และจัดเก็บที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของธนาคาร
21 ตุลาคม 2557 โฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารในรายการ ECONOMIC UPDATE
21 ตุลาคม 2557 จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในรายการ "คุยกันทันข่าว"
21 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการโครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการสำรวจความพึงพอใจ/ความไม่พึงพอใจของผู้ใช้บริการของธนาคาร และการบริหารข้อด้อยเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Disadvantage) ปี 2557
21 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) อบรมสื่อมวลชนด้านการใช้ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
21 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้ออุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์ เพื่อใช้สำหรับรถยนต์ของธนาคาร จำนวน 4 รายการ
21 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างเปลี่ยนวัสดุมุงหลังคา ธนาคารฯ สาขาย่อยปากช่อง
20 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างปรับปรุงพื้นที่ด้านหน้าและงานระบบป้ายสัญลักณ์เพื่อส่งเสริมสิ่งแวดล้อม ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ๋
20 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนท่อจ่ายน้ำระบบ UP Feed & Down Feed ภายในอาคาร 1
20 ตุลาคม 2557 จัดซื้อไมโครโฟน จำนวน 22 เครื่องและอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่อง
20 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ให้กับสาขาระยอง
17 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างให้บริการทำความสะอาด ประจำสำนักงานเขต 1 เชียงใหม่ จำนวน 4 สาขา เป็นเวลา 2 เดือน
17 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างต่อสัญญาบริการพื้นที่โฆษณาสาขาย่อยหัวหมาก ทาวน์ เซ็นเตอร์ เป็นเวลา 1 ปี
17 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างเชาที่ดินเปล่า เพื่อใช้เป็นที่จอดรถลูกค้าสาขาพิษณุโลก เป็นระยะเวลา 3 ปี
17 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงเครื่อง ATM จำนวน 11 สาขา (ส่วนที่ยื่นออกมาจากผนัง)
16 ตุลาคม 2557 จ้างซ่อมแซมผนังและติดตั้งป้าย Banner ธนาคารฯ สาขาย่อยสตูล
16 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างออกแบบจัดทำจดหมายข่าว (G H Bank Newsletter) การ์ดอิเล็กทรอนิกส์ (E-card) เทศกาลต่างๆ และการ์ดอวยพรวันเกิด
16 ตุลาคม 2557 จ้างบริการบำรุงรักษาระบบปรับอากาศ อาคาร 1, 2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
16 ตุลาคม 2557 จ้างจัดทำร่มพับ 3 ตอน จำนวน 771 คัน
16 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทฯ รักษาความปลอดภัยประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อยในสังกัดเขต 1 สระบุรี
15 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างบริการรักษาความสะอาดประจำสำนักงานใหญ่สาขาหลัก สาขาย่อยศูนย์บริการธนาคาร (OSS)และเคาน์เตอร์การเงินในสังกัดฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1-2
15 ตุลาคม 2557 โครงการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทาง/คู่มือการตรวจสอบด้าน Internet Banking & Mobile Banking
15 ตุลาคม 2557 เช่าใช้บริการคู่สาย ISDN PRI จำนวน 1 เลขหมาย แบบเหมาจ่าย เป็นเวลา 3 ปี
15 ตุลาคม 2557 โครงการซื้อผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG D203E/M3820 จำนวน 68 กล่อง และ ผงหมึก ยี่ห้อ SAMSUNG ML-4050,4551 จำนวน 30 กล่อง
14 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในจังหวัดยุทธศาสตร์ภูมิภาค ปี 2557
14 ตุลาคม 2557 จ้างบริการพื้นที่ออกบูธงานมหกรรมบ้านธนาคาร 57 จังหวัดเชียงใหม่
14 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำกระเป๋าเป้ใส่โน๊ตบุ๊ค สีดำ พร้อมติดโลโก้ธนาคาร 1 จุด จำนวน 400 ใบ
14 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดจ้างทำร่มพับระบบเปิด-ปิดอัตโนมัติ
13 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ ให้กับสาขาลำปาง
13 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างซ่อมแซมห้องครัวและยาแนวซิลิโคนรอบอาคารสาขาปทุมธานี
13 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบบันทึกรายการ ATM ยี่ห้อ Wincor Nixdorf
13 ตุลาคม 2557 จ้างทำแท่นปากกานามบัตรคริสตัล
10 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างเหมาบริการสำนักงานทนายความสืบทรัพย์ลูกหนี้ธนาคาร เพื่อประกอบการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้
10 ตุลาคม 2557 จ้างปรับปรุงพื้นที่ว่างด้านหลังอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาศรีสะเกษ
10 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างธนาคารกับหน่วยงานสวัสดิการและโครงการจัดสรร ประจำปี 2557
10 ตุลาคม 2557 จ้างบริษัทจัดงานสัมมนาร่วมกับสื่อมวลชน ประจำปี 2557 ณ โรงแรมแรนโช ชานวี รีสอร์ท แอนด์ คันทรีคลับ
10 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์ ยี่ห้อ TOYOTA NEW VIOS 1.5 E AUTO ระบบเบรก ABS จำนวน 2 คัน เป็นระยะเวลา 3 ปี
10 ตุลาคม 2557 จ้างจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย จำนวน 405,000 แผ่น
10 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์การแจ้งเตือนวิธีชำระเงินงวดกับ ธอส.
10 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางชำระหนี้เงินกู้
9 ตุลาคม 2557 โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแนวทางการดำเนินงานและข้อกำหนดการจัดซื้อจัดหาระบบป้องกันการทุจริตของธนาคารอาคารสงเคราะห์
9 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบเครื่องพิมพ์ดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 2 เครื่อง พร้อมโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำงานพิมพ์ และค่าใช้จ่ายในการพิมพ์สำหรับศูนย์คอมพิวเตอร์หลัก โดยวิธีพิเศษ
9 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบจัดการและควบคุมการประมวลผลข้อมูล โดยวิธีพิเศษ
8 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างงานติดตั้งตู้เก็บเอกสารสูง ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ฝ่ายพัฒนาและบริหารการเรียนรู้ ชั้น 11 อาคาร 2
8 ตุลาคม 2557 จ้างทำกระเป๋าผ้าแคนวาสอัดกากเพชร
8 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบริษัทให้บริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงาน เขต 4 นครศรีธรรมราช จำนวน 5 สาขา จำนวน 8 คน เป็นเวลา 2 ปี
8 ตุลาคม 2557 จ้างจัดหาพื้นที่งานมหกรรมการเงินอุดรธานี ครั้งที่ 2
8 ตุลาคม 2557 โครงการพัฒนาระบบงานหลักเพิ่มเติม เรื่องรหัสการทำรายการฝ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
8 ตุลาคม 2557 โครงการจัดซื้อเครื่องโน้ตบุ๊กแท็บเล็ต จำนวน 7 เครื่อง
8 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างติดตั้งเครื่องตรวจวัดพลังงาน อาคาร 1,2 ธนาคารฯ สำนักงานใหญ่
7 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี
7 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างติดตั้งเครื่องปรับอากาศสำหรับห้องผู้บริหารระดับสูง ห้อง 618 ชั้น 6 อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
7 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการกีฬาทั่วทิศ วอร์มอัพ
7 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการข่าวหุ้น เจาะตลาด ทางช่องสปริง นิวส์
7 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ The Giving ทางช่อง 5
7 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการ CSR ทาง True Vision 117,47
7 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความสะอาด ประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 2 เชียงราย
7 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ เพื่อใช้ในงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 31
3 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ Mail Server สำหรับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ระยะเวลา 1 ปี
2 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน จำนวน 21 ตัว สำหรับใช้งานประจำสำนักงานเขตเชียงใหม่
1 ตุลาคม 2557 จ้างซ่อมแซมท่อน้ำทิ้งห้องซักล้างธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
1 ตุลาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างเปลี่ยนพื้นพรมเป็นกระเบื้อง PVC ชั้น 1-3 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี
1 ตุลาคม 2557 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LT05) จำนวน 250 ม้วน
30 กันยายน 2557 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ iMac และเครื่องพิมพ์ โดยวิธีสอบราคา
26 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Software Radius เป็นเวลา 2 ปี
26 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ HBA Card จำนวน 2 Card
22 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการงานจ้างซ่อมแซมป้ายภายนอกอาคาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จำนวน 27 สาขา
18 กันยายน 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 64 กล่อง
17 กันยายน 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture Device สำหรับสาขาย่อยสุพรีม คอมเพล็กซ์ สาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางแค สาขาย่อยบิ๊กซี รังสิตคลอง 6 และสาขาย่อยเพลินนารี่ มอลล์
17 กันยายน 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ SAMSUNG รุ่น ML-4050-4551 จำนวน 38 กล่อง
10 กันยายน 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดสาขาในปี 2557 จำนวน 6 สาขา (สาขาในส่วนภูมิภาค)
1 กันยายน 2557 สอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 20 เครื่อง
29 สิงหาคม 2557 ซื้อผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Samsung จำนวน 128 กล่อง
29 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างปรับปรุงระบบอินทราเน็ต ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยวิธีพิเศษ
14 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูลทรัพย์สินรอการขาย Phase 4
14 สิงหาคม 2557 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ 135 เครื่องและเครื่องพิมพ์ 173 เครื่อง เป็นเวลา 6 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 30 เครื่อง เป็นเวลา 4 เดือน และเครื่องคอมพิวเตอร์ 24 เครื่อง เป็นเวลา 2 เดือน
7 สิงหาคม 2557 ซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ Capture Device สำหรับสาขาเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์สื่อสาร สำหรับเปิดใหม่ปี 2557 จำนวน 6 สาขา
4 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาระบบ Domain Name Server
4 สิงหาคม 2557 ซื้อและว่าจ้างบำรุงรักษาระบบ Wireless LAN ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
1 สิงหาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีทั่วทั้งองค์กร
14 กรกฎาคม 2557 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างที่ปรึกษาโครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการที่ดีทั่วทั้งองค์กร โดยวิธีพิเศษ
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
4 กรกฎาคม 2557 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อ Finacle License
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง