ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
23 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดทำกระเป๋ากีฬาเอนกประสงค์แบบพับได้ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับสื่อมวลชน ประจำปี 2558
23 พฤศจิกายน 2558 จัดจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤศจิกายน 2558 จัดจ้างรักษาความปลอดภัยธนาคารอาคารสงเคราะห์ประจำสาขาหรือหน่วยงานย่อย ในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ โดยวิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)
23 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดทำคู่มือการออมเพื่อสุขยั่งยืน เพื่อใช้ในโครงการ ธอส.ขออาสาช่วยเหลือชุมชน 21 เขต ทั่วประเทศ และใช้ในกิจกรรม CSR
23 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเก้าอี้ จำนวน 47 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
20 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จัดกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างธอส.กับลูกค้าเงินฝาก
19 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ ด้านกฎหมาย จำนวน 1 ท่าน ระยะเวลา 1 ปี
19 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อประกันภัยรถจักรยานยนต์ จำนวน 203 คัน
17 พฤศจิกายน 2558 จ้างปรับปรุงห้องเก็บเอกสาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาตรัง
17 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างทำหนังสือประชาสัมพันธ์กิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) จำนวน 500 เล่ม
17 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างทดสอบน้ำหนักบรรทุกลิฟต์ อาคาร 1 และอาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
17 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ จำนวน 1 ท่าน เป็นระยะเวลา 1 ปี
17 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งให้กับฝ่ายบริหารโครงการสารสนเทศ
16 พฤศจิกายน 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องบริการเงินด่วนอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ Wincor Nixdorf รุ่น Procash 1500exFL จำนวน 64 เครื่อง โดยวิธีพิเศษ
13 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP2003SP จำนวน 1 เครื่อง
12 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) จ้างออกแบบและจัดทำของสมนาคุณลูกค้า จำนวน 4 รายการ
12 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างบุคคลทำหน้าที่ให้คำปรึกษาประธานคณะกรรมการธนาคาร เป็นระยะเวลา 2 ปี
12 พฤศจิกายน 2558 โครงการจัดหาผู้ให้บริการเช่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ จำนวน 953 หมายเลข ระยะเวลา 24 เดือน
12 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) เช่าเครื่องถ่ายเอกสารมัลติฟังก์ชั่น ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP2003SP จำนวน 1 เครื่อง
11 พฤศจิกายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ขออนุมัติจ้างปรับปรุง ซ่อมแซม อาคารสำนักงาน (รื้อและยิงซิลิโคลนผนังกระจก) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาจันทบุรี