ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
9 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดคู่ฝากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
8 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างผู้ให้บริการดำเนินโครงการมหกรรมการเงินกรุงเทพ ครั้งที่ 15 Money Expo 2015 โดยวิธีพิเศษ
8 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ COACH เป็นเวลา 2 ปี
7 เมษายน 2558 ประกาศ ธอส. เรื่อง งานจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยเพียงเพลส รามคำแหง 110 เป็นระยะเวลา 3 ปี
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าพื้นที่ทำการของสาขาย่อยแฟชั่นไอส์แลนด์ เป็นระยะเวลา 1 ปี
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (สาขาย่อยปัตตานี)
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ให้กับสาขาย่อยแม่สอด
7 เมษายน 2558 จัดจ้างพัฒนาระบบบนเครื่อง ATM ยี่ห้อ Diebold จำนวน 77 เครื่อง ให้รองรับชิปการ์ด ตามมาตรฐานของ ธปท.
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อสารคดีโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติ
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 2 คูหา เพื่อใช้เป็นที่ตั้งสาขาย่อยสมุทรสงคราม เป็นเวลา 3 ปี
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง
3 เมษายน 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในระบบ VMWare เพื่อรองรับการใช้งานระบบ Coach โดยวิธีพิเศษ
2 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 125 ซีซี ให้กับสาขาคอนแวนต์และสาขาลาดกระบัง
2 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างผลิตภาพกราฟฟิกเคลื่อนไหว (Animation Graphic)
1 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาด้านการป้องกันการฟอกเงิน ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี
1 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัยประจำสำนักงานใหญ่ สาขาหลัก, สาขาย่อยและเคาน์เตอร์ การเงิน ในสังกัดฝ่ายสาขากทม.และปริมณฑล 1 และ 2 เวลาการจ้าง 3 เดือน
1 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อตู้รางเลื่อน จำนวน 1 ชุด สาขาลพบุรี