การกำกับดูแลกิจการ | กิจกรรมเพื่อสังคม | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
25 พฤษภาคม 2558 จ้างปรับปรุงพื้นที่ทำงานสำนักพระราม 9 ธนาคารอาคารสงเคราะห์
25 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างที่ปรึกษากลุ่มงานตรวจสอบ จำนวน 1 ท่าน
22 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดจ้างเพื่อจัดทำการประเมินผลความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน ประจำปี 2558
22 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย ประจำสาขาสำนักงานใหญ่ สาขาหลัก.สาขาย่อยและเคาน์เตอร์การเงิน ในสังกัดฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 1,ฝ่ายสาขา กทม.และปริมณฑล 2 ระยะเวลา 3 เดือน
21 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ รู้ออม รู้ลงทุน
21 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ เปิดสนามข่าวเศรษฐกิจ
21 พฤษภาคม 2558 ซื้อผ้าหมึก Tally GENICOM 5040 จำนวน 500 กล่อง
20 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม ยี่ห้อ Double A
19 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สมุดเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารโรงเรียน
19 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์สื่อประชาสัมพันธ์ โครงการ GHB Home & Family Plus
18 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินผลการปรับโครงสร้างองค์กร
18 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็คโทรนิค ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี
18 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการจัดทำประกันภัยประเภทต่าง ๆ ประจำรถ Mobile Banking จำนวน 6 คัน ระยะเวลาเอาประกัน 1 ปี
13 พฤษภาคม 2558 สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาหนองแขม
13 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบจัดทำบัตรเงินกู้ติดบาร์โค้ด เป็นระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีพิเศษ
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)จัดจ้างรายงานประจำปี 2557 เพื่อรายงานสถิติข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในรอบปีที่ผ่านมา และประชาสัมพันธ์ภารกิจขององค์กร บนเว็บไซต์ธนาคาร
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)การจัดพิมพ์วารสารศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ปี2558 (ฉบับที่36-39)อสังหาริมทรัพย์
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา และทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาถนนนิมมานเหมินทร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี
12 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง UPS ยี่ห้อ Powback รุ่น PB2010P จำนวน 11 เครื่อง
8 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าโทรทัศน์วงจรปิดและระบบป้องกันการโจรกรรมและระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินพร้อมติดตั้งใช้งานสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ระยอง โดยวิธีสอบราคา
8 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าวงจรสื่อสารข้อมูลหลัก และวงจรสื่อสารข้อมูลสำรอง สำหรับเปิดสาขาใหม่ปี 2558
8 พฤษภาคม 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข Disk Storage SAN โดยวิธีพิเศษ
7 พฤษภาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ คุยสบายสไตล์มิสเตอร์เฮา
6 พฤษภาคม 2558 จ้างจัดกิจกรรมเหมารอบชมภาพยนตร์ สานสัมพันธ์ระหว่างลูกค้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประจำปี 2558
30 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยนราธิวาส เป็นระยะเวลา 3 ปี
30 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยปัตตานี เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 1 คูหา 4 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยร้อยเอ็ด เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 2.5 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยบึงกาฬ เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3.5 ชั้น เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยสุโขทัย เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยอุทัยธานีเป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3.5 ชั้น 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยพะเยา เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง)โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้น 1 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยแม่สาย เป็นระยะเวลา 3 ปี
29 เมษายน 2558 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (TAP LT05) จำนวน 350 ม้วน
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการปรับปรุงเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในให้มีสมรรถนะและความเร็วเพิ่มขึ้น
29 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าช่วงพื้นที่ทำการของเคาน์เตอร์การเงินบิ๊กซี อ่อนนุช เป็นระยะเวลา 3 ปี
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงินชำระหนี้เงินกู้(แบบตัดแผ่น)
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยพิจิตร เป็นเวลา 3 ปี
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชั้นครึ่ง 2 คูหา เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยอุตรดิตถ์ เป็นเวลา 3 ปี
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ "Money Daily","Money Delivery" และรายการ "Money Biz"
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ "ก้าวพอเพียง CSR"
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม MV TV
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านรายการวิทยุ Top Selection
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือพิมพ์ข่าวสด
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือพิมพ์มติชน,หนังสือพิมพ์ประชาชาติ,นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์และนิตยสารศิลปะวัฒนธรรม
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านหนังสือพิมพ์ไฮไลท์การเมือง
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านวารสารการเงินธนาคาร
28 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ "ริงไซค์ สังเวียนหุ้น"
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ “คุยยกบ้าน”
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ “คุยข่าวสิบโมง”
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) จ้างโฆษณาประชาสัมพันธ์ธนาคารผ่านสื่อโทรทัศน์รายการ “ชลรัศมีกับวีไอพี”
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (อ้างอิง) โครงการเช่าอาคารพาณิชย์ 2 คูหา 3 ชั้นครึ่ง เพื่อเป็นที่ทำการธนาคารฯ สาขาย่อยหนองบัวลำภู เป็นเวลา 3 ปี
27 เมษายน 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์บนเครื่อง Server โดยวิธีพิเศษ
27 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร รวม 15 ตัว ให้กับสาขาต่าง ๆ ของฝ่ายสป.2
21 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง จัดทำประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง ฝ่ายบริหารบริหารสำนักงานและกิจการสาขา
20 เมษายน 2558 ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจัดซื้อและว่าจ้างบริการบำรุงรักษาเครื่องจ่ายกระแสไฟฟ้าต่อเนื่อง (UPS) ขนาด 160 KVA สำหรับห้องเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 1ชั้น 2 โดยวิธีพิเศษ
10 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์สำหรับปรับปรุงระบบ Internet เป็นเวลา 1 ปี
10 เมษายน 2558 งานปรับปรุงเเละตกเเต่งภายใน ธนาคารฯ สาขาย่อย เซ็นทรัลพลาซา ระยอง
8 เมษายน 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบ COACH เป็นเวลา 2 ปี
7 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องกดบัตรคิวอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง (สาขาย่อยปัตตานี)
7 เมษายน 2558 จัดจ้างพัฒนาระบบบนเครื่อง ATM ยี่ห้อ Diebold จำนวน 77 เครื่อง ให้รองรับชิปการ์ด ตามมาตรฐานของ ธปท.
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง
3 เมษายน 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 5 เครื่อง
31 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค จำนวน 5 เครื่อง
26 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง) การจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข เครื่อง Server HP Compaq ระยะเวลา 1 ปี
24 มีนาคม 2558 เช่าคอมพิวเตอร์ เป็นระยะเวลา 3 ปี (เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 200 เครื่อง และ เครื่องพิมพ์ 190 เครื่อง)
11 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)โครงการ เผยแพร่ข้อมูลและประชาสัมพันธ์ผ่านรายการวิทยุ
11 มีนาคม 2558 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ อาคาร 2 ชั้น 7
11 มีนาคม 2558 จัดซื้ออุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบแถบแม่เหล็ก (Tape LTO5) จำนวน 320 ม้วน
5 มีนาคม 2558 จัดซื้อระบบเครือข่าย WAN สาขาพร้อมว่าจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเป็นเวลา 4 ปี หลังพ้นระยะเวลารับประกัน
5 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) บริการสื่อสารข้อมูล SMS เป็นระยะเวลา 2 ปี
5 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อ Software QlikView
3 มีนาคม 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) อุปกรณ์ Ethernet Switch เพิ่มเติม สำนักงานใหญ่
23 กุมภาพันธ์ 2558 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องพิมพ์สมุดเงินฝาก (Passbook Printer) จำนวน 30 เครื่อง เป็นเวลา 3 ปี
3 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างพัฒนา Web Application บนระบบการกำกับการปฏิบัติงาน
23 ธันวาคม 2557 จัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับงานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี 2558
9 กรกฎาคม 2557 ประกาศจัดจ้างบริการทำความสะอาดประจำสาขาในสังกัดสำนักงานเขต 5 หาดใหญ่ จำนวน 7 สาขา
24 มิถุนายน 2557 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง