ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส.ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สกลนคร
10 สิงหาคม 2560

ธอส.ให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยใน จ.สกลนคร

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจลูกค้าที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบอลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร พร้อมกับมอบถุงยังชีพ และแนะนำมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนให้ลูกค้าธนาคาร ทั้ง “โครงการเงินกู้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560” วงเงิน 500 ล้านบาท “มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย” สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้และความสามารถในการชำระหนี้ และการขอรับค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันอัคคีภัยที่มีการซื้อความคุ้มครองภัยธรรมชาติ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560

                                                                                      

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

10 สิงหาคม 2560