ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
Happy Pay by PromptPay จ่ายค่าบ้านกับ ธอส....ง่าย สะดวก และประหยัด รับฟรี!! ข้าวหอมมะลิ A-Rice จำนวนจำกัด
5 มิถุนายน 2560

Happy Pay by PromptPay จ่ายค่าบ้านกับ ธอส....ง่าย สะดวก และประหยัด
รับฟรี!! ข้าวหอมมะลิ A-Rice จำนวนจำกัด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) จัดทำโครงการ Happy Pay by PromptPay  เพื่อเพิ่มความสะดวกในการชำระเงินงวด ค่าบ้าน เพียงเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home ธอส.พร้อมสมัคร PromptPay เพื่อหักบัญชีชำระหนี้เงินกู้ ทั้งนี้ลูกค้าสามารถโอนเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้มาที่บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home (กรณีโอนด้วยบัญชี PromptPay ไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการจะไม่เสียค่าธรรมเนียม)นับเป็นอีกช่องทางการชำระเงินงวดค่าบ้านที่ง่าย สะดวก และประหยัดในทุกที่ทุกเวลา โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาของธนาคาร ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคในยุคไทยแลนด์ 4.0 และธนาคารจะส่งใบเสร็จให้ตามที่อยู่ลูกค้าต่อไป สำหรับเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home ของ ธอส.รับดอกเบี้ยสูงถึง 1.75% ต่อปี (กรณีเงินฝากคงเหลือไม่เกิน 1 ล้านบาท) เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ โปรโมชั่นฟรี!! ข้าวสารหอมมะลิ A-Rice ขนาด 1 กิโลกรัม จำนวน 1 ถุง (จำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร 0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ฝ่ายสื่อสารองค์กร

5 มิถุนายน 2560