ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
พิธีเปิดสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ
15 กุมภาพันธ์ 2560
        เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขาภูมิภาค และรักษาการ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสาขานครหลวง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธีเปิดสาขาย่อยเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น อย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ขอนแก่น โดยปรับโฉมสาขาเป็นรูปแบบสมาร์ท : GH Bank Smart Branch เป็นสาขารูปแบบใหม่ที่ให้บริการทางการเงินและสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย บริการรับฝาก-ถอนเงิน เปิดบัญชีใหม่ รับชำระหนี้เงินกู้ และชำระค่าสาธารณูปโภค ถือเป็นการยก ระดับคุณภาพการให้บริการ และเป็นส่วนหนึ่งที่จะ ตอกย้ำภาพลักษณ์องค์กรสู่การเป็น Smart Organization  กิจกรรมดังกล่าวได้มีลูกค้า และประชาชนทั่วไป ให้ความสนใจ และใช้บริการกับทางสาขาเป็นจำนวนมาก