ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
GH Bank
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส. ร่วมสดุดีและจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 มกราคม 2560
เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) นำคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคารกว่า ๗๐๐ คน รวมใจเป็นหนึ่งร่วมสดุดีและจุดเทียนแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันแปรอักษรเป็นเลข ๙ และ ธอส. พร้อมร่วมกันขับร้องบทเพลงในหลวงของแผ่นดินหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ กิจกรรมทั้งหมดจัดขึ้นบริเวณหน้าอาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่