ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ประกาศธนาคารอาคารสงเคราะห์ เรื่องปิดให้บริการสาขาย่อยสัตหีบ
6 ธันวาคม 2559
ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์จะปิดให้บริการสาขาย่อยสัตหีบตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป ลูกค้าธนาคารสามารถใช้บริการได้ที่สาขาสัตหีบ เลขที่ 507/30 ถ.สุขุมวิท ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ  20180  โทรฯ 038-437-586-90 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
6 ธันวาคม 2559