ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
ข่าวสาร ธอส.
ส่งหน้านี้ให้เพื่อน สั่งพิมพ์หน้านี้
ธอส.จัดกิจกรรม"รวมพลังแห่งความภักดี"
24 พฤศจิกายน 2559

วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2559) เวลา 08.00 น. นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานธนาคาร ร่วมในกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้มีการจัดพิธีดังกล่าวขึ้นพร้อมกันทั่วประเทศ โดยร่วมกันร้องเพลงชาติ จากนั้นประธานกรรมการธนาคารได้เป็นประธานกล่าวคำปฏิญาณเบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นอกจากนี้ยังได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และร่วมกันทำสมาธิ สำรวมจิตภาวนา แผ่เมตตา ตั้งใจดี(ทำดีด้วยใจ) ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น ณ โถงการเงิน ชั้น 1 อาคาร 1 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่