รางวัลเกียรติยศ
ทรัพย์สินรอการขาย ธอส. | การกำกับดูแลกิจการ | ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง | สินเชื่อเพื่อคนไทยในต่างประเทศ
รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2550

คือความเชื่อมั่นใน "พลัง" และแรงสร้างสรรค์สู่ วันต่อไปอย่างไม่เหน็ดเหนื่อย

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2548

ทุกจังหวะชีวิตที่มุ่งมั่น มีรางวัลแห่งความสำเร็จตอบแทน

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2549

อีกหนึ่ง..ความภูมิใจ รางวัลแห่งความสำเร็จ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน

Best Practice Certificate

จาก UN-HABITAT และ Dubai Municipality