สมัครเข้าร่วมโครงการ
กรุณาอ่านเงื่อนไขการสมัครอย่างละเอียด
  • โครงการ GHB Home&Family Plus เป็นโครงการเพื่อมอบส่วนลด/สิทธิประโยชน์ หรือสิทธิพิเศษต่างๆ แก่ลูกค้าของธนาคารอาคารสงเคราะห์
สิงที่คุณจะได้รับ
  •  เราเล็งเห็นความสำคัญของการสร้างความแข็งแกร่งของสถาบันครอบครัว ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวดีมีสุข สังคมก็เป็นสุข  จึงขอมอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าธนาคารฯผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต กิจกรรมกีฬาและนันทนาการ กิจกรรมการท่องเที่ยว กิจกรรมที่เกี่ยวกับบ้าน ครอบครัว และเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างลูกค้าธนาคารฯและบริษัท/ร้านค้าพันธมิตร
    โดยบริษัท/ร้านค้าพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์ผ่าน Website โครงการ GHB Home&Family Plus

คลิ้กดาวน์โหลดใบตอบรับเข้าร่วมโครงการ GHB Home & Family Plus ที่นี่ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง

ส่งใบสมัครและแนบหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท มาที่
ธนาคารอาคารสงเคราะห์   (ส่วนการตลาด3 ฝ่ายการตลาดและพันธมิตร)
63 ถนนพระราม 9  ห้วยขวาง  กทม. 10310

หรือแฟกซ์เอกสารมาที่หมายเลข 0-2643-1293

ทางธนาคารฯจะแจ้งผลการพิจารณารับรองการเข้าร่วมโครงการ GHB Home&Family Plus ให้ทราบตามหมายเลขหรือที่อยู่ที่ติดต่อที่ให้มา